Earth FM

Earth FM:

Throughout history, people’s voices have had the power to create change. But today, it is our planet that needs a voice. We knew that world leaders were meeting in one place for the Climate Change Summit in Copenhagen. Our goal was to give people of all nationalities and social standing a voice, and in doing so, create one united voice for the planet. Our solution was EARTH FM ” A global radio broadcast which invited people to record a voice message for world leaders about climate change, which would be broadcast for world leaders to hear at the Copenhagen Summit. As an idea for the people, Earth Fm was spread by the people through social media as well as media coverage, with thousands of voices from around the world uniting as one collective voice for the planet.

Executive Creative Director: Andy DiLallo
Executive Creative Director: Jay Benjamin
Copy Writer: Michael Canning
Art Director: Kieran Antill
Designer: Masataka Kawano
Video: http://www.youtube.com/watch?v=NE7Is_N4Wnk

Trong suốt chiều dài lịch sử, tiếng nói của người dân đã có ảnh hưởng lớn để tạo ra thay đổi mang tính cách mạng. Và ngày nay, hành tinh của chúng ta cần có một tiếng nói. Chúng tôi biết rằng các nhà lãnh đạo thế giới đã họp tại một địa điểm cho Hội nghị thượng đỉnh biến đổi khí hậu tại Copenhagen. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho người dân của các dân tộc và xã hội đang tồn tại một giọng nói, bằng cách đó, tạo ra một tiếng nói thống nhất cho hành tinh. Giải pháp của chúng tôi là “Trái đất đang nóng lên”. Chương trình phát sóng phát thanh toàn cầu trong đó mời mọi người để ghi lại một tin nhắn thoại cho các nhà lãnh đạo thế giới về biến đổi khí hậu, sẽ được phát sóng cho các nhà lãnh đạo thế giới nghe thấy tại Hội nghị Thượng đỉnh Copenhagen. Là một ý tưởng cho người dân, Earth FM đã chuyển tãi thông điệp của công dân thế giới, thông qua các phương tiện truyền thông xã hội, với hàng ngàn tiếng nói từ khắp nơi trên thế giới đoàn kết như một tiếng nói của nhân loại, hành tinh than yêu của chúng ta.

Executive Creative Director: Andy DiLallo
Executive Creative Director: Jay Benjamin
Copy Writer: Michael Canning
Art Director: Kieran Antill
Designer: Masataka Kawano
Video: http://www.youtube.com/watch?v=NE7Is_N4Wnk

Source: New York Festival

https://www.kirmiziyilan.com/ teen ivana sugar is sweet as sugar.
X