CSR & phát triển kinh doanh bền vững

Formosa xả thải làm cá chết hàng loạt, phải bồi thường 500 triệu đô la Mỹ và hệ lụy của sự ô nhiễm môi trường vẫn tiếp tục diễn ra…Một doanh nghiệp lớn khác gây tranh cãi về đạo đức doanh nghiệp vì…
Read More...

CSR In Digital Age Conference 2019

Hội nghị CSR Trong Kỷ Nguyên Số tổ chức ngày 18/1/2019 là sự kiện thường niên nhằm Kết nối cộng đồng các nhà lãnh đạo, nhà tiếp thị trong hành trình xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, trách nhiệm của doanh…
Read More...

https://www.kirmiziyilan.com/ teen ivana sugar is sweet as sugar.
X