CSR & phát triển kinh doanh bền vững

Formosa xả thải làm cá chết hàng loạt, phải bồi thường 500 triệu đô la Mỹ và hệ lụy của sự ô nhiễm môi trường vẫn tiếp tục diễn ra…Một doanh nghiệp lớn khác gây tranh cãi về đạo đức doanh nghiệp vì cách hành xử khi gặp khủng hoảng trong quan hệ khách hàng…Hai ví dụ, theo chúng tôi, là điển hình về vi phạm các chuẩn mực về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR). Trong khi đó, số liệu từ cuộc điều tra năm 2014 do Nielsen tiến hành, có đến 73% người ở Việt Nam khi được hỏi, chấp nhận trả mức giá cao hơn cho các sản phẩm của các công ty có uy tín về CSR.

Mời Anh/Chị click xem bài viết: CRS & phát triển kinh doanh bền vững

https://www.kirmiziyilan.com/ teen ivana sugar is sweet as sugar.
X