Vinamilk Sustainability Reports 2020 – 2021

Báo cáo phát triển bền vững của Vinamilk.

CSR Universal Library xin giới thiệu điển cứu các báo cáo rất nhiều giá trị cho nghiên cứu, ứng dụng, kinh doanh, tiếp thị, giáo dục và phát triển bền vững. Các thông tin, số liệu được dẫn nguồn nguyên bản từ báo cáo của VinaMilk.

Là một trong những doanh nghiệp hàng đầu ở Việt Nam, Vinamilk nhận thức rõ tầm ảnh hưởng của mình đến cộng đồng và sự phát triển bền vững của xã hội. Chúng tôi cũng thấu hiểu sự thành công của một doanh nghiệp sẽ không chỉ đơn giản là những con số về doanh thu thể hiện trên các bản báo cáo thường niên mà còn là những gía trị vượt trội và lâu dài mà doanh nghiệp đó xây dựng và mang đến được cho mọi người.

Với những mong muốn đúng đắn và những hành động thiết thực của mình, Vinamilk đã được nhớ đến là “Thương hiệu gắn bó cộng đồng”.

Khái niệm về phát triển bền vững được đồng thuận chung:

“Việc phát triển để đáp ứng được các nhu cầu hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng của các thế hệ tương lai trong việc đáp ứng nhu cầu của các thế hệ này”

Ủy ban Brundtland

 

 

 

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

https://www.kirmiziyilan.com/ teen ivana sugar is sweet as sugar.
X