Dự án Tiếp Thị Cộng Đồng – socialmarketing.org.vn

Dự án Tiếp Thị Cộng Đồng khởi tạo từ năm 2010 được tiếp nối hành trình mới với dự án
CSR Universal.Org
Tính đến ngày 28/3/2020 đã có hơn 672,000 lượt xem các dự án.
Ước Mơ của Thuý có 42,525 lượt thăm… Các chủ đề tiếp cận gồm:

Giáo dục, Xóa đói giảm nghèo
Sức khoẻ cộng đồng, HIV / Nạo phá thai
Văn minh đô thị, Vấn nạn giao thông
Bảo vệ trẻ em, Bạo lực trong gia đình,
Trái đất nóng lên, Tiếp thị xanh… 

http://socialmarketing.org.vn/

https://www.kirmiziyilan.com/ teen ivana sugar is sweet as sugar.
X