Re-think CSR #3 Ông Hùng Võ @ Biti’s: CSV là kết quả từ sự nỗ lực của toàn doanh nghiệp

CSR không chỉ đơn thuần là các hoạt động trách nhiệm xã hội nhỏ lẻ, mà nên gắn liền với hoạt động kinh doanh cũng như triết lý thương hiệu. Một chiến lược CSR đúng đắn có đóng góp không nhỏ vào tiến trình phát triển bền vững (Sustainable Growth) của doanh nghiệp cũng như của cộng đồng

https://www.kirmiziyilan.com/ teen ivana sugar is sweet as sugar.
X