NHÂN trong đại dịch !

Danh dự và trách nhiệm

NHÂN TRONG ĐẠI DỊCH
Mời anh chị xem những hình ảnh cảm động từ cuộc chiến Covid-19 khắp thế giới.
Chúng ta sẽ cùng lưu giữ những hình ảnh, câu chuyện này để tôn vinh tinh thần trách nhiệm vì xã hội, vì cộng đồng.
Hình ảnh được thu thập từ nhiều nguồn và tác giả khác nhau từ những ngày đầu của đại dịch cập nhật đến 24/4/2020
Mỗi hình ảnh, mỗi câu chuyện nhắc ta hãy giữ mãi tinh thần #wearetogether #wearenotalone #proudlypeople #proudlyvietnam

Click xem hình ảnh tại đây –>  Google Photo NHÂN Album 

Cảm ơn các bạn trẻ Khôi Nguyên, Anh Quân, Hải Triều, thầy Trần Hoàng, cô Bích Tâm đã đồng hành cùng NHÂN
Clich để xem album hình

https://www.kirmiziyilan.com/ teen ivana sugar is sweet as sugar.
X