CHIẾN DỊCH KÊU GỌI ĐỘI MŨ BẢO HIỂM “ĐỪNG NGỤY BIỆN”

HELMET CAMPAIGN “NO EXCUSES”

OBJECTIVES:

To fundamentally challenge current habits and behaviour among riders and passengers, increase their awareness of the dangers for not wearing helmets. To generate enough buzz to influence the legislative process leading to the implementation and enforcement of a nationwide helmet law.

RESULTS:
Raised over US$1 million funds. More than tripled the number of motorbike riders and passengers wearing helmets . Generated so much buzz it influenced the government to bring forward nationwide helmet wearing legislation by approximately 6 months. Ensured an astonishing 99% compliance rate when the law was introduced. Within one year following the passage of the mandatory helmet law, injuries dropped by 24% and fatalities by 12%. This resulted in over USD 200 million saved in 2008 alone. Won both a Silver and Best International Single Market IPA award.

Industry Public Safety, Health & Hygiene. Market: Vietnam. Agency: Ogilvy & Mather Vietnam. Director: Tom Notman. Creative Director,Quang Chinh Pham. Copywriter Ngo Xuan Hien. Producer Henri Dung.

Mục tiêu:
Nhằm thách thức những thói quen và hành vi hiện tại của người tham gia điều khiển xe gắn máy và người ngồi sau, tăng nhận thức của họ đối với nguy hiểm có thể gặp phải do không đội mũ bảo hiểm.
Tạo tiếng vang lớn nhằm gây ảnh hưởng để tiến trình lập pháp hướng đến việc cưỡng chế thi hành luật bắt buộc đội mũ bảo hiểm trên toàn quốc.

Kết quả:
Gây quỹ được hơn 1 triệu đô-la Mỹ. Tăng gấp 3 lần số người đội mũ bảo hiểm khi tham gia điều khiển xe gắn máy. Gây tiếng vang cực lớn thúc đẩy tiến trình ban hành luật bắt buộc đội mũ bảo hiểm trên toàn quốc của chính phủ trước 6 tháng so với dự kiến.
Đảm bảo tỉ lệ thi hành luật bắt buộc đội mũ bảo hiểm ở con số ấn tượng 99% khi luật được ban hành. Một năm sau khi có luật bắt buộc đội mũ bảo hiểm, tỷ lệ thương tổn giảm 24% và tử vong giảm 12%. Kết quả này đã giúp tiết kiệm được 200 triệu đô-la Mỹ chỉ trong năm 2008.
Đoạt giải Bạc và giải Best International Single Market IPA

Industry Public Safety, Health & Hygiene. Market: Vietnam. Agency: Ogilvy & Mather Vietnam Director: Tom Notman. Creative Director,Quang Chinh Pham. Copywriter Ngo Xuan Hien. Producer Henri Dung. Video : http://www.youtube.com/watch?v=DrdZYCphjtQ